Y-Wing

Dit is een uitstekende methode om mogelijke oplossingen te elimineren. De methode lijkt op X-wing, maar heeft slechts drie hoekpunten in plaats van vier. Vandaar de naam Y-wing.


De Theorie :

theorie Y-wing


De letters A, B en C staan voor mogelijke oplossingen van de gekleurde vakken, zoals hiernaast is weergegeven.


De drie hoekpunten van de Y-wing worden gevormd door de mogelijke oplossingen (AB), (BC) en (AC).


Het vak met het getal (AB) vormt de sleutel van deze oplosmethode. Indien de oplossing van dit vak het getal(A) is, dan (C) zal verschijnen in de linker onderhoek. Indien de oplossing van het vak (B) is, dan zal de (C) verschijnen in de rechter boven hoek.


Hoe de oplossing van de linker bovenhoek ook is, er kan nooit een getal (C) staan op de rechter onderhoek. Dit betekent dat het getal(C) kan worden verwijderd.

Meer Theorie :

vervolg theorie Y-wing

In dit voorbeeld kunnen er meer getallen worden geelimineerd dan alleen de hoekpunten van een rechthoek.


Het getal (BC) 'ziet' het getal (AB), omdat ze beide in dezelfde box voorkomen. Het getal (AB) 'ziet' het getal (AC), omdat ze beide op dezelfde rij voorkomen.


Indien van het getal (AB) het cijfer (A) de oplossing is, dan is van het getal (AC) de (C) de oplossing. Indien van het getal (AB) (B) de oplossing is, dan is van het getal (BC) de (C) de oplossing. Dit betekent dat wat de oplossing van (AB) ook is, alle getallen (C) kunnen worden geelimineerd.

Voorbeeld 1 :

eerste voorbeeld Y-wing

In dit voorbeeld het getal(AB) bevindt zich in het vak B1. Het cijfer 8 is gekoppeld aan het vak C2 en het cijfer 3 is gekoppeld aan het vak B9.


De vakken C2 en B1 hebben beide het getal 4 in overeenkomst. Dit betekent dat de 4 in het vak C2 of het vak B1 zal verschijnen, waardoor er geen 4 kan staan in het vak C8. Deze kan dus kan worden verwijderd.

Voorbeeld 2 :

tweede voorbeeld Y-wing

De vakken B1 en A7 zijn verbonden met het vak B9 (het getal AB uit de theorie).


De vakken B1 en A7 hebben als overeenkomst het cijfer 8. De acht komt of op het vak C2 of op het vak B1 te staan, hetgeen betekent dat er geen cijfer acht kan voorkomen op de vakken A2 en A3. De hier vermelde achten kunnen dus worden geelimineerd.