X-Wing

Bij deze oplosmethode dien je te zoeken naar een getal dat vier keer voorkomt en dat zich bevindt op de hoekpunten van een rechthoek. Voorwaarde is wel dat het getal slechts twee maal mag voorkomen in een rij (eerste voorbeeld) of tweemaal voorkomt in een kolom (tweede voorbeeld). Dit getal zal dan uiteindelijk als oplossing verschijnen op twee tegenover elkaar liggende hoekpunten (uiteinde van de diagonalen).


Eerste Voorbeeld :

sudoku oplossen met verborgen paren


Hiernaast een voorbeeld van een X-wing.


Deze X-wing heeft 2 identiek paren op D2 en H2 en twee identieke paren op D6 en H6. Beide paren hebben het getal 7 gemeen.


Wat zijn nu de eigenschappen van een X-wing?. Als je naar bijgaand voorbeeld kijkt dan zie je dat het getal 7 op D2 of op H2 moet staan en eveneens op D6 of H6. Indien de 7 op D2 staat, kan hij niet meer op H2 en D6 en moet dus op H6 staan, het vakje tegenover D2( als je de rode lijn volgt).


Hetzelfde kan gezegd worden als de 7 op H2 zou staan, dan blijft alleen het vak D6 over als enige mogelijkheid. We zien dus dat er een 7 moet staan op de vakken D2 of D6 en op de vakken H2 of H6.


Dit betekent dat alle nummers 7 kunnen worden geelimineerd in de groene kolommen.

Tweede Voorbeeld :

sudoku oplossen met verborgen paren


Dit voorbeeld van een X-wing is iets ingewikkelder.


In de vakken H5 en H9 wordt een identiek paar gevonden met de getallen 2 en 3. In de kolom E komt het getal 2 slechts twee maal voor en wel in de vakken E6 en E9. De 4 gevonden tweeen vormen een X-wing en aldus kunnen nu alle tweeen uit de groene rijen worden geelimineerd.