Verborgen Paren, Trio's en Kwartetten

Dit is een uitstekend middel om het aantal mogelijke oplossingen te reduceren. De te volgen methode is zeer eenvoudig.

Begin met het zoeken naar unieke identieke getalsparen die slechts 2 maal voorkomen in de mogelijke oplossingen in een rij, kolom of box. Dit betekent dat deze getallen in één van de twee vakken moet staan, waardoor de overige oplossingen geelimineerd kunnen worden.


Eerste Voorbeeld :

sudoku oplossen met verborgen paren

In het voorbeeld links heb ik het getallenpaar (3,8) gevonden in de eerste rij in de vakken H1 en I1.

Aangezien de getallen 3 en 8 nergens anders voorkomen in de eerste rij, kunnen alleen deze getallen op 1 van deze 2 vakken staan. Dit elimineert alle andere getallen in de vakken H1 en I1.

Na eliminatie blijft dan voor vak H1 de mogelijke oplossingen (3,8) over en voor vak I1 en eveneens de mogelijke oplossingen (3,8).

Tweede Voorbeeld :

sudoku oplossen met verborgen paren

In de vakken C3 en C4 wordt het getallenpaar(1,4) ontdekt, welke uniek is voor de box. Dit betekent dus dat alle overige getallen geelimineerd kunnen worden. Hetzelfde kan gezegd worden voor de vakken G5 en G6 met als getallenpaar (3,7).

Trio's en kwartetten

Bovenstaande methode is ook voor toepassing voor het vinden van verborgen trio's en verborgen kwartetten. Laatst genoemde komt echter zelden voor in een Sudoku puzzel.