Verborgen Getallen in Sudoku Puzzels

Dit is een zeer eenvoudige methode voor het vinden van oplossingen. Verborgen getallen kom je in bijna iedere Sudoku puzzel tegen. De te volgen methode is als volgt: Begin met het zoeken naar een mogelijke oplossing die slechts één maal voorkomt in een rij, kolom of box. Daar de mogelijke oplossing slechts één maal voorkomt, moet dit gevonden getal de oplossing zijn voor het betreffende vak. Alle overige getallen in het betreffende vak kunnen dus worden geelimineerd.


Voorbeeld :

sudoku oplossen met verborgen getallen

In het vak A1 staat het cijfer (1). Daar dit cijfer nergens anders voorkomt in de groene box, moet de oplossing voor het vak A1 het getal (1) zijn. De overige getallen in vak A1 kunnen dus worden geelimineerd.

Overigens, het cijfer (1) komt ook nergens anders voor in de eerste kolom, dus ook voor de eerste kolom is het cijfer (1) de oplossing voor het vak A1.