Scan en Elimineer Oplossingen

Dit is de meest elementaire oplosmethode, die je gelijk aan het begin kunt toepassen. Aan het begin van de puzzel heb je nog niets opgelost. De puzzel zou er als volgt uit kunnen zien :

begin-situatie Sudoku puzzel

In principe kan in ieder openstaand vak, elk van de getallen 1-9 een mogelijke oplossing zijn. Door de reeds opgegeven getallen te gebruiken kunnen we een aantal van deze mogelijke oplossingen elimineren.


Laten we eens uitgaan van het vak A1.
De mogelijke oplossingen voor dit vak zijn : 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

In de eerste rij (rijen zijn horizontaal en kolommen vertikaal voor alle duidelijkheid) komen de getallen 9,8,2,5 en 6 voor. Daar elk getal slechts één maal in de rij voor mag komen, kunnen deze getallen uit de mogelijke oplossingen worden geelimineerd

We houden dan de volgende oplossingen over : 1,3,4,7


In de eerste kolom staan de getallen 2,3,5,8. Deze kunnen ook uit de oplossingen worden geëlimineerd. We houden dan over 1,4,7.


De 3x3 box geeft de getallen 2,6,8 en 9. Daar deze getallen al eerder uit de oplossingen waren geelimineerd veranderd er niets meer de mogelijke oplossingen.


getallen zijn geelimineerd in Sudoku puzzel

De getallen 1,4,7 schrijven we in het eerste vak A1.


Vervolgens doen we dit voor alle vakken. Als je geluk hebt dan blijft er in sommige vakken slechts één getal over en dat getal kun je groot in dat vak schrijven, want dat is immers de oplossing.


Als we dit alles voor de complete Sudoku puzzel zouden doen, dan blijven de volgende mogelijke oplossingen over :


Alleen voor zeer eenvoudige puzzels zou deze oplosmethode voldoende zijn. Echter voor de meeste puzzels dienen meerdere oplosmethoden te worden toegepast.