Paren en Trio's in Lijn

Een eenvoudige methode voor het elimineren van mogelijke oplossingen. De volgende twee regels zijn van toepassing :

  • Indien in een box de mogelijke oplossingen zich bevinden op dezelfde rij of kolom, dan kunnen alle overige mogelijke oplossingen die zich bevinden op deze rij of kolom worden geelimineerd.
  • Indien in een rij (of kolom) twee of drie dezelfde getallen voorkomen, die zich tevens in dezelfde box bevinden, dan kunnen deze getallen uit alle overige vakken in de box worden geelimineerd.

Voorbeeld 1 :

theorie Y-wing


In het bijgaande voorbeeld wordt het getal 3 gevonden als mogelijke oplossing voor de vakken G2 en I2.


Daar dit getal niet op een andere plaats in de box voorkomt, kan dit getal alleen op één van deze twee vakken staan. Beide vakken bevinden zich op dezelfde rij, deze getallen kunnen niet op een andere plaats in deze rij voorkomen.


Dit elimineert het getal 3 uit de vakken A2 en C2.

Voorbeeld 2 :

vervolg theorie Y-wing


In dit tweede voorbeeld wordt het getal 2 gevonden als mogelijke oplossing voor de eerste rij.


Beide getallen 2 komen voor in dezelfde box op de vakken D1 en E1. Het getal 2 staat dus op één van beide vakken en kan derhalve niet meer voorkomen in de overige vakken van de box.


Dit elimineert het getal 2 uit de mogelijke oplossingen van vak E2, D3 en E3.