Elimineer Paren, Trio's en Kwartetten

Dit is één van de eenvoudige oplosmethoden welke je regelmatig zal gebruiken om de puzzel op te lossen.
Stel tijdens het oplossen van de puzzel heb je de volgende situatie gekregen :

sudoku oplossen met elimeer paren

Zoek naar twee vakken waarin hetzelfde getallen-paar voorkomt. Deze vakken moeten elkaar kunnen 'zien', d.w.z. zij moeten op dezelfde rij, kolom of box voorkomen.


In bijgaand voorbeeld zouden dat de vakken D6 en F6 zijn met het getallen-paar (1,3). Dit betekent dat in het vak H6 een 1 komt te staan en in het andere vak een 3 of andersom. Dus op alle andere vakken in de rij 6 kunnen deze getallen niet meer voorkomen.


In vak H6 staat (1,9). Daar het getal 1 in een van de vakken D6 of F6 moet staan kan hij hier niet staan en kan dus worden geelimineerd en houden we het getal 9 over.


Ook in de 3x3 box kan het getallen-paar (1,3) niet meer voorkomen. In ons voorbeeld betekent dat het getal 1 kan worden geelimineerd uit vak D5 en F5.


Wanneer de kolommen worden afgezocht zul de ontdekken dat in vak G2 en G3 hetzelfde getallen-paar (4,9) voorkomt. Het getal 4 en het getal 9 kan dus nergens anders in de kolom of de 3x3 box voorkomen. Dit betekent dat de 4 en de 9 uit de vakken I1, H2 en H4 kan worden geelimineerd.

Een getallen-paar dat voorkomt in twee vakken welke deel uit maken van dezelfde 3x3 box, kan niet ergens anders in dezelfde 3x3 box voorkomen. Indien dat wel het geval is, dan kan je deze getallen dus elimineren

Trio's

Hetzelfde kan gedaan worden met trio's. Er kan dan gezocht worden naar drie vakken met hetzelfde
trio of met een combinatie van getallen die hetzelfde trio oplevert.

Bijvoorbeeld :

 • 3 vakken met identieke trio's
  • vak 1 (3,4,5)
  • vak 2 (3,4,5)
  • vak 3 (3,4,5)
 • 3 vakken met combinatie
  • vak 1 (3,4,5) - vak 2 (3,4) - vak 3 (4,5)
  • vak 1 (3,4)    - vak 2 (4,5) - vak 3 (3,5)

Kwartetten

Een kwartet komt zelden voor in de Sudoku puzzels, maar dezelfde logica als voor de trio's geldt ook hier.